P�tek 14. �ervna 2019
  Software 

!! Všechny aplikace potřebují mít pro svůj běh nainstalován JRE 1.5 od firmy Sun Microsystems.