P�tek 30. listopadu 2018
  Software 

!! Všechny aplikace potřebují mít pro svůj běh nainstalován JRE 1.5 od firmy Sun Microsystems.